Ludzie w Tajnym Programie Kosmicznym! – Sławomir Lernaciński

Ten program jest na temat Ludzie w Tajnym Programie Kosmicznym! Mowa jest o niektórych osobach, które uczestniczyły w Tajnym Programie Kosmicznym .Sławek Lernaciński streszcza relacje tych osób i krótko przedstawia ich życiorysy. W programie wzięli udział: Joanna Rajska Sławomir Lernaciński