TV Victoria

Wstęp do hiperfizyki. Część 1. Joanna Rajska

Telewizja nowego świata!

Ten program jest na temat programów płatnych.

Autorka przedstawia okoliczności powstania hiperfizyki i mówi czym jest hiperfizyka. Porównuje hiperfizykę do fizyki i przedstawia różnice w podejściu oraz pokazuje pułapki współczesnej fizyki. Uzasadnia dlaczego hiperfizyka nie powinna już być dziwna i nierealistyczna bo zasady, na których jest oparta obserwujemy w naszej rzeczywistości. Przedstawia podstawową tezę hiperfizyki czyli to, że wszechświat jest informacją w działaniu. Podana jest tu definicja wszechświata opartego na informacji. Na tej tezie opiera się całe dalsze podejście do wszechświata i wszelkiego istnienia. Z niej wynikają wszystkie inne zależności.

W programie wzięli udział: Joanna Rajska

Zachęcam do zakupu materiałów płatnych.