TV Victoria

Wstęp do hiperfizyki. Część 2. Joanna Rajska

Telewizja nowego świata!

Ten program jest na temat programów płatnych.

Obie części wstępu do hiperfizyki przegotowują do wykładów z hiperfizyki. W tej części wstępu przedstawione są w wielkim skrócie podstawowe tezy hiperfizyki. Powiedziane jest czym jest przestrzeń, gęstości wszechświata i kosmosy, strefy nulifikacji i fraktalność. Na czym opierają się zasady tworzenia rzeczywistości, czym jest światło fizyczne i duchowe. Powiedziane jest również czym jest człowiek i jak jest zbudowany w innych przestrzeniach niż plan fizyczny. Również jaki jest sens istnienia i ewolucji. To wszystko podane jest bardzo ogólnie i skrótowo. Celem tego zabiegu jest nakreślenie podejścia i sposobu myślenia jaki zawarty jest w hiperfizyce. 

W programie wzięli udział: Joanna Rajska

Zachęcam do zakupu materiałów płatnych.