TV Victoria

Uwaga na fałszywą hiperfizykę Jacka Sokala. Joanna Rajska

Telewizja nowego świata!

Ten program jest na temat fałszywej hiperfizyki Jacka Sokala.

W programie wzięli udział: Joanna Rajska