TV Victoria

Elementarz dla budzących się z Matrixa

Rozszerzenie i uzupełnienie Hiperfizyki.

TV Victoria

Książka „Elementarz dla budzących się z matriksa” jest rozszerzeniem i uzupełnieniem Hiperfizyki. Jest to zbiór artykułów na różne tematy. Interpretacja i analiza zagadnień poruszanych w tych artykułach, oparta jest na hiperfizyce.

Wszystkich, którzy zainteresowani są kupieniem książki, zapraszam do mojego sklepu

A tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o książce zanim ją kupią, zapraszam do czytania tekstu poniżej. Prezentuję w nim główne tezy książki, jej wstęp, spis treści oraz poradę, jak ją czytać.

Spis treści

SKĄD TA WIEDZA?

MODELE RZECZYWISTOŚCI

GŁÓWNE TEZY DOTYCZĄCE BUDOWY I FUNKCJONOWANIA WSZECHŚWIATA

ŻYCIE WE WSZECHŚWIECIE

REINKARNACJA

EGREGOR

ŚCIEŻKA EWOLUCYJNA CZŁOWIEKA

DŁUG NULIFIKACYJNY

CYWILIZACJE JASZCZURZE

SERCE, MIŁOŚĆ, OŚWIECENIE

ZASADY ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI

POZIOMY ŚWIADOMOŚCI

BOGOWIE I TYTANI

ETAPY ROZWOJU CYWILIZACJI

Przykładowe strony

Wszystko ma swoje przyczyny i konsekwencje, a postępowanieistoty można ocenić dopiero po uzyskanych efektach rozwojowych.

Jaszczury są rasą żyjącą na trzeciej i czwartej gęstości. Znaczy to, że mogą posiadać ciała fizyczne, które rzeczywiście przypominają ciała naszych Jaszczurów. Mogą też posiadać tylko ciała na czwartej gęstości i tam funkcjonować w pełnej świadomości. Podlegają normalnym prawom ewolucyjnym, mając struktury typowe dla istoty.

Jaszczury pochodzą z egregorów rozprzestrzenionych po całej galaktyce. Jest wiele planet zamieszkałych przez istoty z tych starych ścieżek ewolucyjnych. Charakterystyczną cechą tych ścieżek jest specyficzna fraktalna rozbudowa. Jest nią nabudowywanie fraktala istoty do środka. Powoduje to zasysanie informacji. Tego rodzaju mechanizm był potrzebny wówczas, kiedy życie i świadomość dopiero powstawały. Jest on pierwszym, koniecznym etapem strukturalizacji.

Zasysanie informacji daje efekt skupienia wyłącznie na sobie, czyli egoizmu. Istota taka nie ma pojęcia o tym, że można zwracać uwagę na innych. Jedyną dostępną jej możliwością jest postępowanie według tego nadanego programu. Program ten każe istocie wybierać sytuacje, służące wyłącznie jej dobru. Jest ona nastawiona na forsowanie własnego pomysłu na istnienie oraz własne przeżycie za wszelką cenę. Innych ocenia również według swojego podejścia. Nie wyobraża sobie, że można inaczej. Jest więc podejrzliwa i wszystkich posądza o niecne zamiary, dlatego, że sama taka jest i nie potrafi inaczej myśleć. Nie należy się po niej spodziewać jakiejkolwiek współpracy czy poświęcenia własnego interesu.

Ponadto pakiet programowy Jaszczura jest zbudowany na bazie podstawowych instynktów przetrwania. Jest to program prymitywnego drapieżnika. U ludzi instynkty te umieszczone są w pniu mózgu, czyli w tak zwanym mózgu gadzim. Jest to pierwotny mózg, który jest ewolucyjną zaszłością dla istot wyższych.

Gady funkcjonują na pierwotnych algorytmach Wszechświata. Algorytmy te wybierają wyłącznie dążenie do przetrwania za wszelką cenę. Nie wchodzą w rachubę względy społeczne, które są wyższą formą funkcjonowania istoty. Te wyższe formy powstają w toku ewolucji i są jej efektem. Skoro istota powstała w egregorze z jaszczurzymi programami, trudno winić ją za to, że taka jest. Miała pecha, że powstała w takim miejscu i czasie. W tym momencie zapewne usłyszę wrzawę.

— A wolna wola? I, jak to, istota jest programem?

Tak jest. Istota jest programem. Może nie brzmi to zbyt wzniośle i pewnie za to stwierdzenie posypią się na mnie niepochlebne epitety. Ale to nie ja tworzyłam Wszechświat.

ZASADY ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI

O zasadach i wskazówkach wspomagających rozwój świadomości można mówić wiele. W poniższym opracowaniu wybrałam zasady, moim zdaniem, najważniejsze i najbardziej uniwersalne. Rozwój świadomości jest jednak indywidualny i każdy człowiek ma własne zadania na dany moment ewolucji. Niemniej jednak poniższe zasady w większości wypadków są obowiązujące.

Opracowanie oczywiście jest bardzo pobieżne. Każda z tych zasad to temat na oddzielną, dużą rozprawę.

Praca z informacją

Żadnej informacji nie należy odrzucać tylko dlatego, że się nie podoba, że nie odpowiada standardom umysłowym i społecznym. Niektórzy odrzucają informację, bo, jak twierdzą:
— nie rezonuje z moim wnętrzem.

To rezonowanie najczęściej jest niczym innym, jak dopasowaniem informacji do tego, co już jest w umyśle. Jeśli człowiek będzie w ten sposób postępował, to nigdy niczego nowego się nie dowie. Potwierdzanie swoich schematów nie prowadzi do poszerzenia świadomości.

Podczas analizy informacji należy uważać na to, aby była ona (analiza) jak najbardziej obiektywna. Znaczy to, że trzeba umieć odrzucić właśnie stare schematy i konfrontować ją z informacją wzorcową, która zgodna jest z uniwersalną prawdą.

Na tej prawdzie osadzony jest cały Wszechświat. Każda istota teoretycznie ma możliwość dotarcia do tej uniwersalnej prawdy. Ale tylko teoretycznie. Praktycznie nie jest to łatwe. Większość ludzi bowiem nie ma dostępu do niej. Operuje tylko „gotowcami” umysłowymi. Są nimi przekonania. Umysł takich ludzi jest osadzony na tych przekonaniach i uważa je za swój rdzeń.​

POZIOM 3 – Supermądrala. Jest pewny tego, co wie.

Człowiek z pre-corsupem, ale z rozwiniętym JA lub człowiek z młodym corsupem.

Na tym poziomie położony jest nacisk na wytworzenie indywidualności i budowanie mocnego, własnego EGO. Nie ma charakterystycznej dla drugiego poziomu solidarności społecznej poprzez identyfikację z tłumem. Przeciwnie, człowiekowi zależy na tym, aby z tłumu się wyróżnić, być lepszym niż reszta. Marzeniem i dążeniem jest osiągniecie sukcesu i sławy. Myślenie oparte jest na logice i myśleniu analitycznym. Jednak na wyższych poziomach tego poziomu występują już możliwości syntezy. Wnioskowanie jest oparte na faktach, a nie na mniemaniu, tak jak to było do tej pory. Człowiek stara się utrzymać obiektywizm w swoich ocenach rzeczy i sytuacji. Niekoniecznie jednak mu to wychodzi, ponieważ nie jest zdolny do odizolowania się od własnych przekonań.

Emocje dalej są nieopanowane, lecz człowiek, chcąc sprawiać wrażenie kulturalnego, ukrywa je. W zachowaniu jest elegancki i przestrzega zasad savoir-vivre’u. Robi to jednak na pokaz i dla własnej satysfakcji. Nie dlatego, że taki jest i inaczej nie potrafi. Duże potrzeby budowania własnego JA mogą doprowadzić do wręcz patologicznego egoizmu. Wewnętrzny przymus osiągnięcia sukcesu i wyróżnienia się prowadzi do chęci posiadania władzy i podporządkowania sobie innych. Dzieje się to zarówno na planie społecznym, jak i w rodzinie. Nie jest rzadkością spotkanie despotycznych i nie liczących się z nikim i niczym szefów. Nierzadko spotyka się również rodzinnych tyranów. Jest prawie pewne, że reprezentują, przynajmniej w pewnym zakresie, trzeci poziom świadomości. Na poziomach wyższych skłonność do tyranizowania innych zanika.

Człowiek tutaj lubi się sprawdzać i podejmować trudne zadania. Lubi konfrontować się z innymi i najlepiej wygrywać. To głównie ludzie z tego poziomu są pomysłodawcami i uczestnikami wyścigu szczurów.