TV Victoria

Hiperfizyka 3A, 3B. Jak działa przestrzeń?

Telewizja nowego świata!

Hiperfizyka 3A, 3B. Jak działa przestrzeń?

Dostęp na rok

27,00 

Spis treści  (Instrukcja zakupów: Jak kupić i korzystać z materiałów? )

Część 3A

 1. Czym są gęstości
 2. Wzrost liniowy i skokow
 3. Pojęcie masy krytycznej
 4. Kombinacje Diamentowych Siatek Świadomości tworzących kosmosy
 5. Wzajemne zawieranie się gęstościach
 6. Wymiary przestrzenne i warstwy wibracyjne

Z tego filmu widz dowie się, czym są gęstości i na czym polega rozkład materii na gęstościach. Zobrazowane również jest skomplikowanie rozkładu gęstości we wszechświecie. Wyłania się z tego obraz geografii przestrzeni i wyjaśniają się zawiłości wynikające z niedostatków ludzkiego postrzegania. Bardzo ogólnie omówiona jest zasada wymiarów i warstw wibracyjnych.

Spis treści  (Instrukcja zakupów: Jak kupić i korzystać z materiałów? )

Część 3B – Algorytmy

 1. Co to jest algorytm
 2. Wszechświat jako algorytm
 3. Na czym polega działanie algorytmów
 4. Rodzaje algorytmów
 5. Generacje algorytmów
Wszechświat jest regulowany algorytmami. Nie ma niczego, co nie byłoby algorytmem w stosunku do innych algorytmów i innych części przestrzeni. W tym filmie teza ta jest zobrazowana i wyjaśniona. Podane są przykłady konkretnych algorytmów w przyrodzie i wyjaśniona jest mechanika ich działania. Opisane są rodzaje algorytmów oraz ich generacje będące jednocześnie wskaźnikiem zaawansowania struktury. Opis jest zwięzły i krótki. Autorka skupia się na przekazaniu sensu i idei algorytmicznej organizacji. Kupujesz roczny dostęp do tego odcinka! Dostęp do treści zostaje nadany niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Wykonanie płatności oznacza akceptację Regulaminu.